Audyty GIS

 

Jesteśmy firmą całkowicie niezależną od jakiegokolwiek producenta GIS. Doradzamy wybór systemu, map, oprogramowania biorąc pod uwagę wyłącznie interes i potrzeby Klienta. Poddajemy przeglądowi wszystkie procesy biznesowe zachodzące u Klienta.

Zidentyfikowane zostają istniejące mechanizmy kontroli wewnętrznej, gdzie proponujemy możliwe usprawnienia i definiujemy rozwiązania dla wdrożenia jednolitego systemu zarządzania.

Analiza wewnętrzna jest przeprowadzana w odniesieniu do struktury Klienta i obejmuje w szczególności:

  • określenie spójności przedsięwzięcia z misją i strategią klienta,
  • identyfikację procesów biznesowych, które mogą i powinny zostać wsparte przez system GIS,
  • rozpoznanie struktury Klienta w zakresie odpowiedniego adresowania projektowanych rozwiązań informatycznych,
  • inwentaryzację i analizę posiadanych zasobów informatycznych, danych przestrzennych i kadrowych mających znaczenie dla procesu wdrażania systemu GIS.

 

...
...