Audyty projektów finansowanych ze środków UE

 

Wykonujemy audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w szczególności realizowanych m.in. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem audytu jest uzyskanie z niezależnego źródła zapewnienia, że projekt jest realizowany prawidłowo. Audyt zewnętrzny projektu jest przez nas prowadzony z uwzględnieniem standardów IIA z wykorzystaniem metodyki PRINCE2, a efektem naszych prac jest opinia i sprawozdanie z audytu.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy jako konsultanci w renomowanych firmach doradczych z tzw. „Wielkiej Czwórki” - PricewaterhouseCoopers i Deloitte oraz w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Naszym atutem jest zaplanowanie procesu audytu w dwóch etapach. Oprócz audytu wstępnego, przeprowadzanego zwykle po poniesieniu przez Beneficjenta wydatków przekraczających 50% przyznanego dofinansowania, dodatkowo proponujemy audyt końcowy. Klient zyskuje wiedzę o ewentualnych nieprawidłowościach z wyprzedzeniem i ma szanse je wyeliminować przed upływem terminu realizacji projektu.

...
...