Tajemniczy Klient - badanie Mystery Shopping

 

Celem realizacji badań Mystery Shopping jest ocena jakości świadczonych usług. Wywiady kwestionariuszowe są prowadzone u Klienta w oparciu o plan badania, scenariusze i kwestionariusze uzgodnione z Klientem.

W trakcie badania oceniany jest cały proces sprzedaży czy realizacji usługi. Badanie Tajemniczy Klient realizowane jest przez przeszkolonych obserwatorów, którzy wcielają się w rolę klientów, gromadząc jednocześnie potrzebne informacje. Ocena jakości usług uzyskana jest poprzez analizę wyników i porównanie osiągniętego poziomu z założonymi celami i wskaźnikami.

Do grona naszych Klientów należy m.in. Poczta Polska.

Nasze referencje:

 

...
...