Doradztwo projektowe

 

Oferujemy Państwu doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu projektów w zakresie:

 • wspomagania zarządzania projektami,
 • wsparcia w złożeniu oferty,
 • przetwarzania map cyfrowych,
 • organizacji prac terenowych z wykorzystaniem technologii GPS,
 • współpracy z instytucjami i agencjami rządowymi.

Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektu „kontroli na miejscu” wykonywanej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przykładowo nasze usługi w realizacji tego typu prac obejmują m.in: wsparcie organizacji projektu,

 • współpracę z Biurami Kontroli na Miejscu w Oddziałach Regionalnych ARiMR,
 • szkolenia pracowników oraz inspektorów terenowych,
 • wsparcie w doborze sprzętu i narzędzi do skutecznego wykonania zadania,
 • nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem projektu pod kątem audytu ARiMR,
 • archiwizację danych i zarządzanie obiegiem dokumentów.

 W latach 2008 – 2012 nasza firma realizowała usługę wspomagania zarządzania na rzecz Województwa Mazowieckiego – Lidera Projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do zadań naszych pracowników należało m.in.
 • wspomaganie Kierownika Projektu w realizacji zadania,
 • prowadzenie kalendarza realizacji Projektu w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, raportowania, rozliczeń i terminowości realizacji działań projektowych,
 • aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Projektu oraz dokumentów pochodnych, w tym Planu Wdrażania Projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków o płatność,
 • monitorowanie rozliczeń finansowych w ramach poszczególnych działań projektowych oraz całego Projektu,
 • wykonywanie tłumaczeń z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu.

 

Nasze referencje:

 

...
...