Projekty Badawcze

 

W celu rozwoju naszej oferty, poszukując najlepszych rozwiązań technologicznych z zakresu przetwarzania i pozyskania danych, nawiązujemy współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi.

W kręgu naszych zainteresowań leżą przede wszystkim projekty mające na celu wypracowanie zdalnych i obiektywnych metod obserwacji i oceny zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej, których efekty mogą być wykorzystywane w sposób praktyczny, np. przez agencje rządowe, instytucje zainteresowane monitoringiem procesów zachodzących w otoczeniu człowieka.

Zgłosiliśmy do realizacji następujące projekty badawcze: