Przetwarzanie Danych

 
Oferujemy wykonanie specjalistycznych usług związanych z opracowaniem i przetwarzaniem map cyfrowych, w szczególności:
  • opracowanie map pokrycia i użytkowania terenu na podstawie obrazów satelitarnych i lotniczych (LANDUSE/LANDCOVER/CLUTTER DATA), z możliwością przeprowadzenia analizy zmian rodzajów pokrycia i użytkowania terenu w oparciu o zdjęcia wykonane w różnych terminach,opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (DTM),
  • przetwarzanie obrazów satelitarnych w celu uzyskania jednorodnej mozaiki zdjęć poprzez korekcję radiometryczną obrazów satelitarnych, polegającą na dopasowaniu nasycenia, kontrastu oraz doprowadzenia do podobnej wizualnie postaci poszczególnych obiektów,
  • zarządzanie obrazową bazą danych polegające na cięciu istniejących obrazów na mniejsze fragmenty, kompresji i budowaniu indeksów dla poszczególnych obiektów w różnych skalach,
  • geokodowanie istniejących baz danych Klienta, np. adresowych baz odbiorców, dystrybutorów, punktów sprzedaży itp.,
  • dodawanie specyficznych warstw informacyjnych do istniejących serwisów,
  • przetwarzanie tradycyjnych map papierowych do postaci cyfrowej: rastrowej, wektorowej lub bazy danych,
  • przygotowanie w serwisach internetowych Klientów map dostępności produktów, zasięgu działania oddziałów firm wraz z ich lokalizacją oraz szeregu innych informacji biznesowych o odniesieniu przestrzennym.
Nasze referencje:

 
...
...