Systemy Informacji Przestrzennej

 

Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej przynosi zawsze doskonałe rezultaty, w zarządzaniu projektami, w których kluczową rolę odgrywa dokładna analiza informacji rozproszonej w przestrzeni geograficznej.

Dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami najważniejszą korzyścią płynącą ze stosowania Systemów Informacji Przestrzennej jest wsparcie procesu podejmowania decyzji o rzeczowe i wiarygodne analizy, powstałe na bazie precyzyjnych i aktualnych map cyfrowych. W efekcie prowadzi to do zwiększenia poprawy jako ści zarządzania oraz do racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.

Siła Systemów Informacji Przestrzennej polega na zestawieniu wielu rodzajów informacji posiadających odniesienie w przestrzeni geograficznej i pochodzących z różnych źródeł, co stanowi obiektywny punkt odniesienia do wszystkich analiz. W zależności od swojego przeznaczenia system taki może zostać zbudowany w oparciu między innymi o zobrazowania satelitarne, zdjęcia lotnicze, istniejące mapy cyfrowe, Numeryczne Modele Terenu, jak również różnego rodzaju warstwy tematyczne opracowane specjalnie na potrzeby danego systemu.

Naszym Klientom proponujemy opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej dedykowanego indywidualnie zdefiniowanym potrzebom. Zajmujemy się zarówno przygotowaniem pełnego produktu, jak i poszczególnych jego elementów: począwszy od projektu systemu, poprzez pozyskanie i odpowiednie przetworzenie danych, jakie powinien on zawierać, wytworzenie niezbędnych dodatkowych warstw tematycznych, na pełnej integracji wszystkich tych elementów kończąc.


...
...