Szkolenia GIS

 

Celem proponowanych szkoleń jest przedstawienie możliwości, które daje profesjonalne wykorzystanie danych GIS. Program zajęć jest tak skonstruowany, że pozwala prześledzić proces produkcji danych przestrzennych oraz daje podstawy do zaawansowanego wykorzystywania komercyjnych programów GIS.

Po ukończeniu kursu uczestnicy, oprócz wiedzy teoretycznej, otrzymują praktyczne umiejętności jej wykorzystania w specyficznych zadaniach realizowanych w firmach.

Program szkolenia ma formułę otwartą i dostosowywany jest do zagadnień zgłaszanych przez uczestników, pomagając im rozwiązywać konkretne problemy z danymi przestrzennymi, z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Typowe zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia obejmują:

  • podstawowe zagadnienia GIS, układy odwzorowań (w tym specyfika układów polskich), elementy kartografii i geodezji,
  • źródła i typy danych przestrzennych, techniki pozyskiwania, metody GPS, import/eksport do określonych formatów, rektyfikacja,
  • praca z bazami danych, operacje logiczne i przestrzenne, elementy topologii, łączenie danych rastrowych i wektorowych,
  • analizy przestrzenne; prezentacja danych geograficznych: kompozycje kartograficzne, wizualizacje trójwymiarowe,
  • przegląd dostępnego oprogramowania GIS, analiza przydatności i ograniczeń.

Dominującą formą kursu są warsztaty, poprzedzone krótką prezentacją.

 

...
...