Ekspertyzy Środowiskowe

 

Oferujemy wykonanie ekspertyz środowiskowych dotyczących:

  • budowy i wdrażania Systemów Informacji Przestrzennej wspomagających monitorowanie procesów zachodzących w środowisku,
  • analiz obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, wynikających z nich obowiązków i praw różnego rodzaju podmiotów, istniejących restrykcji, dopuszczalnych działań i rozwiązań,
  • opracowania aplikacji dla prowadzenia rejestrów, jak np. rejestr informacji dotyczących PCB oraz instalacji i urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane,
  • opracowywania koncepcji nowych rozwiązań prawno-ekonomicznych z zakresu ochrony środowiska,
  • opracowania i publikacji na stronach internetowych e-informacji, dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska,
  • opracowania i dystrybucji materiałów informacyjnych dla gmin, powiatów i województw o możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków krajowych i unijnych na zadania związane z ochroną środowiska,
  • opracowania planów rozwoju gmin/miast,
  • przygotowania programów i ocen oddziaływania na środowisko,
  • przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony środowiska,
  • pozostałych zagadnień, jak np. opracowania ścieżek edukacyjno-przyrodniczych.


Nasze referencje:...
...