Program Ochrony Środowiska

 

Zespół WGS84 Polska Sp. z o.o. jest gotowy wesprzeć Państwa w opracowaniu Programu Ochrony Środowiska zgodnie z obowiązującym prawem.

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania, odnoszące się do aspektów środowiskowych.

Program wspomaga dążenia do rozwoju i ochrony walorów środowiska, sukcesywnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń oraz racjonalnego gospodarowania.

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu dokumentów dotyczących środowiska dla jednostek administracji samorządu terytorialnego i organów administracji centralnej.

Nasze referencje:

  • Miasto i Gmina Podkowa Leśna
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
...
...