Ewidencja zabytków

Ewidencjonowanie zabytków jest często ostatnią szansą opisania, utrwalenia i uratowania znikających z naszego krajobrazu historycznych obiektów. Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków pozwoli gminie na zdobycie aktualnej i kompleksowej wiedzy o stanie zachowania obiektów zabytkowych, zarówno budynków, dworów, zespołów folwarcznych, parków, jak i kościołów, cmentarzy czy kapliczek.

W ramach przygotowania gminnej ewidencji zabytków oferujemy Państwu:

  • sporządzenie raportu,
  • przygotowanie kart adresowych zabytków wpisanych do rejestru zabytków i objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  • przygotowanie bazy danych,
  • przygotowanie prezentacji wyników prac w postaci prezentacji (na życzenie).
...
...