Program opieki nad zabytkami

 

Nasi specjaliści służą Państwu doświadczeniem i pomocą w opracowaniu Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami. Dokument taki jest niezwykle cennym materiałem, pozwalającym na włączenie zagadnień związanych z opieką nad zabytkami do zadań realizowanych przez lokalne władze. Wskazuje także możliwe źródła finansowania realizacji tych działań.

Celem opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest:


Opracowaliśmy Programy Opieki nad Zabytkami dla gmin z terenu różnych województw, uzyskując pozytywne opinie wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Nasze referencje: