O nas

 

WGS84 Polska Sp. z o.o. jest firmą konsultingową, świadczącą usługi z zakresu geoinformatyki, zarządzania i finansów. Usługi doradcze obejmują audyt, projektowanie, testowanie, analizę ekonomiczną i prawną oraz wsparcie procesów wdrażania w podmiotach gospodarczych systemów geoinformatycznych, podnoszących jakość i wydajność zarządzania.

Najcenniejszym aktywem naszej firmy jest wiedza ekspercka. Pracownikami i współpracownikami firmy są m.in. osoby legitymujące się doktoratami z zakresu nauk o Ziemi oraz dyplomami MBA, ACCA i PRINCE2.

Zespół fachowców firmy WGS84 buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o unikalną wiedzę z zakresu m.in:

  • przetwarzania map cyfrowych,
  • pozyskiwania informacji geograficznej z różnych źródeł,
  • analizy i systematyzowania informacji przestrzennej,
  • analiz eksperckich, identyfikujących zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych i organizacji publicznych na systemy informatyczne wykorzystujące dane geograficzne,
  • projektowania i budowy geograficznych systemów geoinformacyjnych (GIS), systemów informacji przestrzennej (SIP) oraz geograficznych baz danych (Geographic Databases),
  • analiz przy użyciu technik teledetekcji (Remote Sensing) oraz cyfrowej fotogrametrii (Digital Photogrammetry),
  • geografii, kartografii, geodezji, informatyki, zarządzania, finansów i prawa.

 

...
...